[1]
Уразбаева G. and Кусаинова R. 2023. Қазақстануниверситеті оқытушыларының инновациялық қызметке дайындығы: ғылыми және тәжірибелік аспектілер. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы. 142, 1 (Mar. 2023), 284–297.