[1]
Айкинбаева, Г. 2023. Әлеуметтікперецепцияның эксперименттік зерттелуі. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы. 142, 1 (Mar. 2023), 312–324.