Уразбаева G., & Кусаинова R. . (2023). Қазақстануниверситеті оқытушыларының инновациялық қызметке дайындығы: ғылыми және тәжірибелік аспектілер. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 142(1), 284–297. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/327