Книсарина M., Сыздыкбаева A., & Рамазанова, Д. (2023). Кәсіби даярлық жағдайында білім алушыларды сандық жүйе бойынша әлеуметтендіру. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 195–202. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/387