Дюсенова, А. (2023). Коммуникативті және ұйымдастырушылық өзара әрекеттесу әлеуметтік интеллект құралы ретінде. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 387–397. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/95