МАХМЕТОВА, Д.; УНГАРБАЕВА, Ш. Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, [S. l.], v. 142, n. 1, p. 361–378, 2023. Disponível em: https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/334. Acesso em: 25 sep. 2023.