Уразбаева G.T., and Кусаинова R.E. 2023. “Қазақстануниверситеті оқытушыларының инновациялық қызметке дайындығы: ғылыми және тәжірибелік аспектілер”. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы 142 (1):284-97. https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/327.