Книсарина M., Сыздыкбаева A., and Д. Рамазанова. 2023. “Кәсіби даярлық жағдайында білім алушыларды сандық жүйе бойынша әлеуметтендіру”. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы 143 (2):195-202. https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/387.