Уразбаева G. and Кусаинова R. . (2023) “Қазақстануниверситеті оқытушыларының инновациялық қызметке дайындығы: ғылыми және тәжірибелік аспектілер”, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 142(1), pp. 284–297. Available at: https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/327 (Accessed: 25 September 2023).