Дюсенова, А. (2023) “Коммуникативті және ұйымдастырушылық өзара әрекеттесу әлеуметтік интеллект құралы ретінде”, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), pp. 387–397. Available at: https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/95 (Accessed: 10 December 2023).