Дюсенова, А. “Коммуникативті және ұйымдастырушылық өзара әрекеттесу әлеуметтік интеллект құралы ретінде”. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, vol. 143, no. 2, June 2023, pp. 387-9, https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/95.