Махметова, Д.Т., and Ш.У. Унгарбаева. “Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері”. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы 142, no. 1 (March 15, 2023): 361–378. Accessed September 25, 2023. https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/334.