1.
Махметова Д, Унгарбаева Ш. Кәсіптікбілімберужағдайындаикемдідағдылардыдамытудыңпсихологиялық-педагогикалықнегіздері. pedps [Internet]. 2023 Mar. 15 [cited 2023 Sep. 25];142(1):361-78. Available from: https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/334