Оқытуда заманауи техникалық құралдарды пайдалана отырып, мұғалімдердің өзіндік жұмысы

Авторлар

  • Ж.А. Мусина
  • Г.М. Кажикенова

Кілт сөздер:

компьютерлік технологиялар, өзіндік жұмыс, сыни тұрғыдан ойлау, шығармашылық ойлау, ақпараттық ресурстар, оқу процесі.

Аңдатпа

Жаһандану мен интеграциялық үдерістердің қарқынды дамуы, сондай-ақ кәсіби
және академиялық алмасулардың ұлғаюы жағдайында цифрлық білім беру қазіргі Қазақстан
сияқты егеменді мемлекетте қоғамның зияткерлік дамуында маңызды рөл атқарады.
Қазіргі қоғам тек білім беруде ғана емес, кәсіби қызметте де цифрлық әдістерді тиімді енгізе
алатын білікті мамандарға деген қажеттілік жоғары.
Л.Елякова мұндай қоғамда ұйымдасқан, мақсатты ақпаратқа ие адам «өзінің бейнесін және
объективті шындықтың прототипін неғұрлым адекватты түрде қалыптастыра алады, сондықтан
оны қоршаған әлемге үйлесімді түрде үйлеседі, бұл оған мүмкіндік береді деп санайды. Өзінің
материалдық және рухани әлеуетін ашу, ерекше табиғи бейімділіктерін жүзеге асыруға барынша
қолайлы.
А.Пресбитероның пікірінше, өзіндік жұмыс жоғары белсенділікпен сипатталады, танымдық
шығармашылыққа ықпал етеді және интеллектуалдық күш-жігерді, бастамашылдық пен
шығармашылықты қажет етеді [1]. Бұл ұстанымға студенттер жұмысты жоспарлау, әр кезеңді
аяқтаудың тиімді жолдарын таңдап, өзін-өзі бақылау дағдыларын меңгеруі қажет екенін қосқан жөн.
Өзіндік жұмыстың тәрбиелік мәнін де атап өткен жөн: ол тұлғаның маңызды қасиеті – дербестікті
дамытуға ықпал етеді.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту тұжырымдамасында білім беру саласындағы
жүйені одан әрі дамыту және жетілдіру көзделген. Бұл тұжырымдама икемділік, әртүрлілік, уақыт
пен кеңістіктегі қолжетімділік, кәсіби қызметтегі өзгерістерге бейімделу, үнемі өзін-өзі тәрбиелеуге
және практикалық іс-әрекетке дайындық сияқты ережелерге негізделген. Қазіргі еңбек нарығының талаптарына жауап беретін мамандарды даярлаудағы қуатты резерв
ретінде студенттердің өзіндік жұмыстарының рөлі артып келеді.

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Мусина, Ж., & Кажикенова, Г. (2023). Оқытуда заманауи техникалық құралдарды пайдалана отырып, мұғалімдердің өзіндік жұмысы. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 369–377. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/106