Отбасын алмастыратын мекемелердің тәрбиеленушілерін нәтижелі әлеуметтендірудің әлеуметтік-педагогикалық бағыттары

Авторлар

  • А.С. Иргалиев Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет

Кілт сөздер:

әлеуметтену процесі, нәтижелі әлеуметтену, әлеуметтендіру, әлеуметтік жетімдік, отбасын алмастыратын мекемелер, отбасын алмастыратын балалар мекемелерінің әлеуметтік-педагогикалық қызметі, отбасын алмастыратын мекемелерде тәрбиеленетін балалармен арнайы жұмыс жасаудың принциптері мен әдістері

Аңдатпа

Мақалада антропологиялық ғылымдардағы әлеуметтену процесінің проблемасын зерттеудің тұжырымдамалық негіздеріне ғылыми-әдіснамалық талдау, «әлеуметтену» және «нәтижелі әлеуметтену» ұғымдарының авторлық анықтамалары, отбасын алмастыратын мекемеде тәрбиеленетін баланың жеке басының әлеуметтену тұжырымдамаларына қысқаша талдау, алмастырушы отбасы жағдайында тәрбиеленетін баланың жеке басының дамуының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін зерттеу нәтижелері келтірілген (зияткерлік даму, эмоционалды-еріктік саланы дамыту, ситуациялық-жеке қарым-қатынас нысаны, өзін-өзі тану құрылымын қалыптастыру, жыныстық-рөлдік сәйкестендіру ерекшеліктері), отбасын алмастыратын балалар мекемелерінің әлеуметтік-педагогикалық қызметінің негізгі міндеттері және тәрбиеленушілерді нәтижелі әлеуметтендіру бағыттары ұсынылған: әлеуметтік, педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық, медициналық-әлеуметтік, түзету-дамытушы және патронаттаушы; оңтайлы қағидаттар (баланың жеке қадір-қасиетін құрметтеу, кәмелетке толмағанға сенім білдіру қағидаты, еріктілік қағидаты, кәмелетке толмағанның мүдделерін сақтау қағидаты, құзыреттілік қағидаты, шынайылық қағидаты, кәсіби қызметтегі табиғилық қағидаты және балаларды тартуға қабілетті тұлға ретінде тәуелсіздік пен жеткіліктілік қағидаты), отбасын алмастыратын мекемелерде тәрбиеленетін балалармен арнайы жұмысын ұйымдастыруға ұсынылатын әдістері мен формалары берілген.

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Иргалиев, А. . (2023). Отбасын алмастыратын мекемелердің тәрбиеленушілерін нәтижелі әлеуметтендірудің әлеуметтік-педагогикалық бағыттары. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 127–139. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/148