«Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасын ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз ету

Авторлар

  • A.A. Задаева
  • В.И. Жумагулова
  • В.Б. Куриленко
  • Г.А. Сейдуллаева

Аңдатпа

Педагогикалық мамандықтар бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламасын
білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандарты, Мұғалімнің кәсіби стандарты, білім
беру саласының салалық біліктілік шеңбері негізінде университет әзірлейді. Оның дамуы белгілі
бір ұйымдастырушылық жағдайлар мен әдістемелік тәсілдерді жасауды талап етеді. Білім беру
бағдарламалары мен курстарын (пәндерін) әзірлеуге кәсіби және тиянақты көзқарас университет
оқытушысы қызметінің маңызды аспектісі болып табылады. Болашақ түлектердің білімін,
дағдыларын және қасиеттерін айқындайтын жоғары сапалы оқу бағдарламалары мен курстарын
әзірлеу сапаның басты белгісі, білім беру үдерісінің стандарттарына сәйкестігі және аккредитацияның
маңызды талабы болып табылады. Жақсы жобаланған бағдарламалар студенттерге дұрыс курстарды
таңдауға көмектеседі және түлектерге лайықты жұмыс табуға мүмкіндік береді. Сапалы білім беру
бағдарламалары жұмыс берушілерге құзыретті және білікті мамандарды тартуға көмектеседі.

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Задаева A., Жумагулова, В., Куриленко, В., & Сейдуллаева, Г. (2023). «Орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасын ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз ету. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 111–125. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/382