Бағалау – техникалық білім беретін оқу орнының бірінші курс студенттерін шетел тілін үйренуге ынталандыру құралы ретінде

Авторлар

  • Г.Д. Нұрбекова
  • Л.А. Дүйсеева
  • Ж.М. Алова

Кілт сөздер:

Техникалық университет, ағылшын тілін үйренуге ынталандыру, бағалау және бағалау, ынталандырушы факторлар

Аңдатпа

Авторлар ұсынған ғылыми мақаланың мақсаты техникалық университеттің бірінші курс студенттерін шет тілін үйренуге ынталандыру құралы ретінде бағалауды талдау, сондай-ақ бағалау арқылы ағылшын тілін үйренуге деген ынтасын арттыру мәселесін талқылау болып табылады. Ғылыми әдебиеттерде бағалау оң да, теріс те оқушылардың мотивациясы мен қызығушылығына әсер ететіні, сондай-ақ олардың әрекеттері мен мінез-құлқына түрткі болатыны көрсетілген. Бағалау-бұл жеке тұлғаның дамуына әсер ететін күшті білім беру құралы, Егер студенттің мұғалімге деген сенімі болса, объективті бағалау тиімді, мұнда мұғалімнің жеке басы, жалпы ұстанымы, топпен қарым-қатынас стилі, психологиялық жайлылық атмосферасын құру мүмкіндігі шешуші рөл атқарады. Бұл мәселені шешу үшін авторлар объективті бағалауды мотивацияны ынталандыру және олардың ағылшын тілін үйренуге деген қызығушылығын арттыру тәсілі ретінде қарастырады, сонымен қатар Satbaev University студенттерінің білімін бағалау тәжірибесімен бөліседі.

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Нұрбекова , Г., Дүйсеева, Л., & Алова , Ж. (2023). Бағалау – техникалық білім беретін оқу орнының бірінші курс студенттерін шетел тілін үйренуге ынталандыру құралы ретінде. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 170–174. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/503