Ерекше қажеттіліктері бар білім алушылардың кәсіби дағдыларын дамыту шарттары

Авторлар

  • Е.Д Калиниченко КазНПУ имени Абая
  • A.K. Қабдулова

Кілт сөздер:

инклюзивті білім беру, кәсіптік білім беру, ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар, кәсіптік білім берудегі инклюзия, әртүрлі деңгейдегі оқыту технологиясы.

Аңдатпа

Бұл зерттеу ерекше қажеттіліктері бар білім алушылардың кәсіби қабілеттерін дамытудың негізгі шарттарын көрсетеді. Зерттеу сонымен қатар тәрбие процесін және оның кәсіби дағдылар әлемімен таныстыру барысында эмоционалды фонға әсерін көрсетеді. Авторлар ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін Кәсіптік оқыту сабақтарын өткізу әдістемелерін сипаттады және негіздеді. Қазіргі білім берудің жетекші үрдісі тұлғаға бағытталған оқыту болып табылады. Қоғамның және ерекше қажеттіліктері бар студенттердің өзгеріп отыратын білім беру сұраныстарын барынша толық ескеретін оқыту процесін ұйымдастыру қажет. Алайда, ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін оқу процесін даралау технологиясының жеткіліксіз дамуы мәселесі бар. Бұл мәселені шешу үшін мақалада әртүрлі деңгейдегі оқыту технологиясы ерекше қажеттіліктері бар болашақ мамандардың шығармашылық қызметін дамыту жолы ретінде қарастырылады.

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Калиниченко, Е., & Қабдулова A. . (2023). Ерекше қажеттіліктері бар білім алушылардың кәсіби дағдыларын дамыту шарттары. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 109–118. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/82