Жоғары оқу орындарында шетел тілін оқытуда 4К құзыреттілігінің құрамдас бөлігі болып келетін креативтілік

Авторлар

  • Н.Б. Мухамбеталина
  • Л.Е. Дальбергенова
  • А.Н. Есенгалиева
  • Е.Н. Приступа

Кілт сөздер:

креативтілік, құзыреттілік, жоғары білім, деңгей, студенттер.

Аңдатпа

Бұл мақала Қазақстанның жоғары оқу орындары студенттерінің креативтілік
деңгейін зерттеуге арналған. Мақалада креативтілік пен шығармашылық құзыреттілік терминдерін
зерттеудің негізгі тәсілдері, олардың негізгі ұғымдары анықталған. Зерттеу әдістері сауалнамалар,
зерттелетін құбылыс туралы әдебиеттерді теориялық талдау, сондай-ақ алынған мәліметтерді
түсіндірудің салыстырмалы әдісі қолданылды. Зерттеуге Қазақстанның бес жетекші университетінен
288 респондент қатысты. Сауалнама нәтижесі бойынша оқушылардың креативтілік деңгейі
анықталды. Зерттеу нәтижесі бойынша 1 және 2 курс студенттерінің арасында креативтілік
қабілетінің төмен және орташа деңгейі басым, ал 3 және 4 курс студенттерінің шығармашылық
қабілетінің орташа және жоғары пайызы жоғары екені анықталды. Бұл тақырыпты одан әрі зерттеуі
жоғары оқу орындарында шетел тілін оқыту кезінде студенттердің шығармашылық қабілеттерінің
даму деңгейін арттырады.

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Мухамбеталина N., Дальбергенова L., Есенгалиева A., & Приступа E. (2023). Жоғары оқу орындарында шетел тілін оқытуда 4К құзыреттілігінің құрамдас бөлігі болып келетін креативтілік. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 389–396. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/83