Тарихи контексттегі тұлға аралық және топ аралық кешірімділіктің рөлі

Авторлар

  • Ш.А. Султаналиева КазНУ им.аль-Фараби
  • А.И. Гарбер

Кілт сөздер:

тұлға аралық кешірім, топаралық кешірім, еуропалық еврейлер, Холокост, әлеуметтік сәйкестік теориясы, топаралық бейбітшілік, қауіпсіздік, сенім

Аңдатпа

 Соңғы онжылдықта ғалымдар жанжалды азайту және халықтар топтары арасындағы
бейбітшілікті сақтау мен нығайту перспективаларын жақсартудағы топаралық кешірімділіктің
рөлін қарастыра бастады. Кешірім конструкциясы соңғы кезге дейін негізінен жеке құбылыс ретінде
сипатталды. Бұрынғы қақтығыстардан зардап шеккен топтар немесе халықтар арасындағы кешіру
процесін символдық және физикалық деңгейде зерттеу маңызды. Конфликттен кейінгі топаралық
кешірім әлеуметтік сәйкестік, ұжымдық кінә және ұят, топ аралық байланыс, топтық эмоциялар
процестеріне байланысты және оң көзқарастарды дамыту арқылы қолдау табады. Оқиғаларды
түсіндіру кешірім процесіне әсер етеді. Түрлі тарихи оқиғалардың тарихи жағдайын және салдарын
зерттеу маңызды.
Біздің мақалада басқа топтың бір тобын кешіруді білдіретін нақты мысал қарастырылған.
Әлеуметтік контекстке Германиядағы еуропалық еврейлерді этникалық белгілері бойынша
кемсітуге қатысты тарихи қақтығыс жатады. Әлеуметтік контексті талдау негізінде екі халық
өкілдерінің арасындағы топаралық кешірімділіктің болашағына қатысты болжам жасауға тырысуға
болады, бұл бүгінде әлемде ұлтшылдық сезімдердің өсуіне байланысты өзекті болып табылады.
Осылайша, әлеуметтік контекстке назар аудару тарихи контексттегі тұлғааралық кешірімділіктің
рөлін де, оның топаралық кешірімдегі айырмашылықтарды түсіндіру мен зерттеудегі үлесін де
талдауға мүмкіндік береді.

Жүктеулер

Жарияланды

15.06.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Султаналиева, Ш., & Гарбер, А. (2023). Тарихи контексттегі тұлға аралық және топ аралық кешірімділіктің рөлі. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 317–329. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/20