Негізгі музыкалық аспап пәнінде болашақ музыка мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру технологиясының негізгі тенденциялары

Авторлар

  • А.Б. Куздеубаева
  • Р.К. Таубаева
  • А.С. Сабирова

Аңдатпа

Негізгі музыкалық аспап – фортепиано пәнінде болашақ музыка мұғалімдерінің
кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру технологиясының мәселесіне назар аудару бізге адамның
табиғатын түсінуге, оның шығармашылық әлеуеттегі даму тетіктерін ашуға, кәсіби және
әлеуметтік қызметте өзін-өзі көрсете білуге мүмкіндік береді. «Құзыреттілік», «Кәсібилік», «Кәсіби
құзыреттілік» ұғымдарының мәні философиялық және психологиялық – педагогикалық тұрғыдан
қарастырылады. Субъектінің құзыреттілігі туралы әртүрлі бағыттарды, көзқарастар мен идеяларды
талдай отырып, біз студенттің оқу іс-әрекетіндегі құзіреттілік тұжырымдамасына ерекше назар аударамыз. Жеке тұлғаның қызметі мен құзыреттілігіне қатысты әртүрлі көзқарастарды талдау
негізінде біз жеке тұлғаның оқытудағы кәсіби құзыреттілігі ұғымына түсініктеме береміз.
Біздің зерттеуімізде болашақ музыка мұғалімдерінің негізгі музыкалық аспап-фортепиано
пәнінен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру технологиясының процесі маңызды болып табылады.
Болашақ музыка мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі мен дайындығы оның алған білімі, дағдылары,
дағдылары саласындағы кәсіби құзыреттілік процесін ұйымдастырудағы өз мамандығы мен
дағдыларын білу қабілетінен көрінеді.

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Куздеубаева, А., Таубаева, Р., & Сабирова, А. . (2023). Негізгі музыкалық аспап пәнінде болашақ музыка мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру технологиясының негізгі тенденциялары. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 203–211. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/388