Химиялық емес мамандықтар студенттерінің химияны оқытудағы ситуациялық міндеттері

Авторлар

  • Р.М. Несмеянова
  • С.Ю. Ковтарева
  • С.Р. Масакбаева
  • E.E. Копишев

Аңдатпа

Мақалада жоғары оқу орындарының «Химия» пәні бойынша жағдаяттық тапсырмалар
беріліп, тәжірибелік сабақтарда осы типтегі тапсырмаларды қолданудың артықшылықтары мен
маңыздылығы негізделеді. Осылайша, ЖОО бітірушінің білімі мен дағдысы мен жұмыс берушінің
қажеттіліктері арасындағы алшақтықты азайту бойынша жұмыстың нақты мысалы келтірілген.
Ситуациялық тапсырмалар, бір жағынан, мұғалімнің нормативтік құжаттамада қарастырылған
оқушылардың білім, білік және дағдыларын дамытуын және екінші жағынан, оқушылардың
мақсатын түсінуін қамтамасыз ету үшін маңызды болып табылатын оқу құралдары ретінде ұсынылады, пәннің белгілі бір тақырыбын оқып-үйрену, олардың кәсіби іс-әрекетіне байланысты
іздеу және шешу жолдарын табу, күнделікті мәселелерді түсіндіру және сауатты шешу.
Курстың кейбір тақырыптары бойынша мысалдар мен тапсырмалар берілген: химияның
негізгі ұғымдары мен заңдары, элементтердің периодтық жүйесі, химиялық реакциялардың
энергиясы, ерітінділер, электрохимия негіздері, химияны жалпы білім беретін пән ретінде оқитын
университеттің химиялық емес мамандықтарының студенттеріне арналған базалық және бейіндік
пәндеріне қажетті шарт болып табылады.
Тәжірибелік сабақтардағы мұндай жұмыстар студенттердің білімдері мен дағдыларының
кеңеюін, таңдаған мамандығына және «Химия» пәніне деген қызығушылықтарының артқанын,
алған білімдерін практикада қолдана білуден әлеуметтік-психологиялық қанағаттануын байқауға,
тәжірибеден өту және соның нәтижесінде жас маманның кәсіби қызметке және ұжымға оңай
қосылуына мүмкіндік береді.

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Несмеянова, Р., Ковтарева, С., Масакбаева, С., & Копишев E. . (2023). Химиялық емес мамандықтар студенттерінің химияны оқытудағы ситуациялық міндеттері. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 251–259. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/391