Практикалық-бағдарланған оқытудың мазмұнын жобалауға арналған белсенділік-құзыреттілік тәсілі

Авторлар

  • А.С. Есен
  • Б.С. Исмакова

Аңдатпа

Қазіргі білім беруді құру үшін жаңа, белсенділік-құзыреттілік тәсіл
қажет. Дәстүрлі білімнен айырмашылығы, білімді игеруге бағытталған, тәжірибеге
бағдарланған білім, біліммен қатар, біліктерді, дағдыларды және практикалық
тәжірибені алуға бағытталған. Қызметте тәжірибе жинамай, білім беру практикабағдарланған болып есептелмейді, оның деңгейі белсенділік-құзыреттілік тәсілдері
әдістерімен нақты айқындалады. Құзыреттілік тәсіл, ең алдымен, кәсіби білім беру
мақсаттарынжаңакөзқараспенқарауғажәненәтижелерінбағалауғабағытталған, білім
беру процесінің басқа компоненттеріне – мазмұнына, педагогикалық технологияларға,
бақылау мен бағалау құралдарына өз талаптарын қояды. Ең бастысы-студенттерді
әр түрлі іс-шараларға (қарым-қатынас, мәселелерді шешу, пікірталастар, жобаларды
орындау, практикалық жұмыстар, іскерлік ойындар, практикалық жағдайларды
талдау және ойнату, өндірістік жағдайлардың модельдерін құру) қосу жағдайларын
тудыратын оқыту технологияларын жобалау және енгізу болып табылады.

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Есен, А., & Исмакова, Б. (2023). Практикалық-бағдарланған оқытудың мазмұнын жобалауға арналған белсенділік-құзыреттілік тәсілі. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 68–74. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/377