Шет тіліндегі білім беруде IT- мамандығы студенттерінің прагма-кәсіпби коммуникативтік компетенциясын қалыптастырудағы білім беру технологиялары

Авторлар

  • К.Т. Жайыкбай
  • T.A. Кульгильдинова
  • Г. Мамаева

Аңдатпа

Бұл мақалада студенттердің шет тілін оқытуда оқыту технологияларын ағылшын
сыныбына енгізуге деген көзқарасы айқындалады. Зерттеуші IT мамандығы студенттерінің шет
тілін оқытуда прагма-кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруды мақсат етті. Білім
беру технологиялары белгілі бір оқу пәнін меңгеруге қажетті білім, білік, дағдыны қалыптастыруды мақсат ететін өзара байланысты әдістердің, формалардың және оқу материалдарының жиынтығы
ретінде қарастырылады. Зерттеу– сауалнама арқылы жасалды. IT мамандығының 16 студентіне
сауалнама беріліп, мәліметтер жинақталды. Нәтижесінде қатысушылардың басым бөлігі шет тілін
оқытуда технологияларды енгізуге оң көзқараста болды. Сонымен, IT мамандығы студенттерінің
прагма-кәсіби коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыруға сыни тұрғыдан ойлау технологиясы,
flipped сынып технологиясы және интерактивті оқыту технологиясы айтарлықтай әсер еткендігін
көре аламыз. Жүргізілген зерттеулердің

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Жайыкбай, К., Кульгильдинова . T. ., & Мамаева, Г. (2023). Шет тіліндегі білім беруде IT- мамандығы студенттерінің прагма-кәсіпби коммуникативтік компетенциясын қалыптастырудағы білім беру технологиялары. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 75–86. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/380