Педагогикалық қызметте мұражайлардың жаратылыстану жинақтарының әлеуетінің пайдалануы

Авторлар

  • Е.Е. Кирик
  • В.Н. Алиясова

Аңдатпа

Бұл мақаланың мақсаты – мектеп аудиториясына ерекше назар аудара отырып,
мұражайлардың жаратылыстану-ғылыми жинақтарын пайдалана отырып, оқу әлеуетіне
әсер ететін негізгі факторларды анықтау. Педагогикалық қызметтегі жаратылыстану-ғылыми
мұражай жинақтарының маңызын түсіну үшін авторлар бейресми ғылыми оқыту бойынша зерттеулерге шолу жасайды және «мектеп – мұражай» қатынасының моделін ұсынады. Мақалада
оқытудың когнитивтік, аффективті және әлеуметтік аспектілерімен байланысты мұражайлардағы
жаратылыстану-ғылыми жинақтардың рөлі қарастырылады. Сондай-ақ жаратылыстану-ғылыми
мұражай коллекцияларының ұстаздардың біліктілігін арттырудағы рөлі ерекше айтылды

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Кирик, Е., & Алиясова , В. (2023). Педагогикалық қызметте мұражайлардың жаратылыстану жинақтарының әлеуетінің пайдалануы. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 186–194. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/386