«Шетел тілі: Екі шетел тілі» білім беру бағдарламасының магистранттарының қашықтықтағы педагогикалық пракикасы жайында

Авторлар

  • Н.А. Устелимова
  • С.К. Мусина
  • А.Б. Касенова

Аңдатпа

Мақала шет тілдерін оқыту әдістемесі саласындағы өзекті мәселелердің бірі, атап
айтқанда «Шетел тілі: екі шетел тілі» білім беру бағдарламасының магистранттарына қашықтықтан
оқыту жағдайында педагогикалық практиканы ұйымдастыруға арналған. Мақалада келесі
аспектілерді қарастырылады: «Шетел тілдерін оқыту әдістемесі» пәнінің курсы және «Шетел тілі: екі
шетел тілі» білім беру бағдарламасының магистранттары үшін шетелдік және қазақстандық жоғары
оқу орындарының ғылыми-педагогикалық практикасының мазмұны бойынша жалпы ережелерден
тұрады. Қашықтықтан оқытудың ерекшеліктеріне арналған зерттеулермен танысып отырып,
соның ішінде педагогикалық практиканы жаңа форматта ұйымдастыруда зерттеудің эмпирикалық
және теориялық зерттеу әдістеріне сүйеніп,авторлар сауалнамаға арналған сұрақтар дайындады
және ол магистранттар мен олардың тәлімгерлерінің педагогикалық практика үдерісінде қандай
қиындықтарға тап болатынын анықтау мақсатында жасалынған. Алынған мәліметтер негізінде ЖОО
педагогикалық жағдайларды жетілдіру және сапалы өткізу мақсатында әдістемелік ұсынымдар
жасалынды.

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Устелимова, Н., Мусина, . С., & Касенова, А. (2023). «Шетел тілі: Екі шетел тілі» білім беру бағдарламасының магистранттарының қашықтықтағы педагогикалық пракикасы жайында. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 285–293. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/394