Қазақстандағы кедейлік пен өмір сүру деңгейін бағалау және мониторингілеу

Авторлар

  • Н.О. Байгабылов
  • Ш. Турез
  • М.М. Кудабеков

Аңдатпа

Біздің зерттеу барысында жоба аясында ғылыми әдебиеттерге шолу жасалып,
кедейлік деңгейін бағалау және мониторинг әдістемесі бойынша қаралды. Дамыған экономикасы
және дамушы экономикасы бар елдерде Дүниежүзілік банк қолданатын өлшеу әдіснамасы мен
әдіснамасын, оның ішінде қазақстандық әдіснаманың ерекшелігін, халықаралық нормативтік
стандарттар (Дүниежүзілік банк және т.б.) бойынша кедейлікті бағалау әдіснамасын саралау
жүргізілді. Қазіргі әлеуметтанулық тәсілдердегі кедейлік, әлеуметтік теңсіздік және қоғамның
әлеуметтік құрылымы туралы теориялық зерттеулер. Қоғамды кедейлік, байлық және теңсіздік
мәселелерінде түсіну тәсілдері, сондай-ақ субъективтілік, деректер жиынтығы және қоғамды
түсінудің әдіснамалық тәсілдері қарастырылады. Қазіргі Әлеуметтанулық зерттеулердегі әлеуметтік
стратификация мен әлеуметтік теңсіздікті, кедейлікті заманауи теориялық және әдіснамалық
талдау.
Зерттеу барысында ЭЫДҰ елдерінің кедейлік деңгейін бағалау және мониторингілеу және
өмір сүру деңгейін арттыру жөніндегі шетелдік тәжірибесіне шолу жасалды: экономикалық
ынтымақтастық және даму ұйымын зерттеудің ақпараттық базасы анықталды www.oecd.org., ЭЫДҰ
елдері мен посткеңестік елдердің халықтың әлеуметтік осал топтарына қатысты әлеуметтік саясаты,
сондай-ақ өмір сүру сапасын арттыру жөніндегі шаралар, өмір сүру сапасының өлшемдері мен
бағасы. ЭЫДҰ елдеріндегі халықтың әлеуметтік осал топтарын әлеуметтік эксклюзивтеу әдістемесі,
сондай-ақ посткеңестік елдердің бюджеттік бағдарламаларының тиімділігін бағалау Құралдары,
халықтың өмір сүру сапасын бағалаудың, болжаудың және арттырудың экономикалық аспектілері,
ЭЫДҰ-ның кірістерді бөлу (IDD) және байлық (WDD) дерекқорлары талданды, ЭЫДҰ-ның әлауқат көрсеткіштерінің жинағы, ЭЫДҰ-ның жақсы өмір сүруіне арналған ең жақсы саясаттар және
«аймақтық әл-ауқат: аймақтық кірістерді бөлу және кедейлік»дерекқоры талданды.

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Байгабылов, Н., Турез, Ш., & Кудабеков, М. (2023). Қазақстандағы кедейлік пен өмір сүру деңгейін бағалау және мониторингілеу. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 398–408. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/398