Қазақстандағы инклюзивтік әлеуметтік саясаттың дамуы

Авторлар

  • Н.О. Байгабылов
  • М.М. Кудабеков

Кілт сөздер:

бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ), саяси мінез-құлық, цифрлық технологиялар, электронды үкімет, ақпараттық қоғам, үкімет, саясат, БАҚ, әлеуметтік институт.

Аңдатпа

Бұл мақалада инклюзивті әлеуметтік саясаттың қазіргі дамуы және оның азаматтардың
әл-ауқатына оң әсері қарастырылған. Инклюзивті әлеуметтік саясат – бұл барлық азаматтардың
(мүгедектердің, балалардың, қарттардың, мигранттардың, созылмалы аурумен ауыратындардың,
жастардың) мүдделерін ескере отырып, барлығына арналған қоғам.
Мақалада халықтың осал топтарын мақсатты қорғау саясатынан бас тарту және ХЕҰ № 202
Ұсыныстарына сәйкес адам құқықтары негізінде барлығын әлеуметтік қорғауды қамтамасыз
ететін және жүзеге асыратын инклюзивті әлеуметтік саясатқа көшу қажеттілігі қарастырылады. ,
қолжетімділік, бейімделушілік, қолайлылық және гендерлік сезімталдық стандарттары (AAAG).
БАҚ-тың, цифрлық технологиялардың, атап айтқанда, электронды үкіметтің инклюзивті қоғамды
дамытуға, қызметтердің қолжетімділігіне, оның ішінде №1 Тұрақты даму мақсаттарына (ТДМ)
сәйкес теңсіздікті жоюға әсері: барлығында кедейлікті жою оның барлық жерде формалары.
Бұл мақалада теңдік пен кемсітпеудің құқықтық принципін жақсырақ түсіну және қолдану
саясаткерлерге, әлеуметтік қамсыздандыру әкімшілеріне және басқа да тәжірибешілерге әлеуметтік
қорғау бағдарламаларындағы инклюзивтілікті жақсартуға көмектесетіні айтылады. Әлеуметтік
қорғаудың құқыққа негізделген көзқарасы көп тараған сөз емес. Осы мақалада көрсетілгендей, бұл
нормативтік тәсіл саясаткерлерге қоғамдағы ең кедей топтарға қол жеткізіп қана қоймай, олардың қадір-қасиеті мен құқықтарын құрметтейтін әлеуметтік қорғау бағдарламаларын әзірлеуге және
жүзеге асыруға көмектесе алады.

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Байгабылов, Н. ., & Кудабеков, М. (2023). Қазақстандағы инклюзивтік әлеуметтік саясаттың дамуы. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 406–413. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/513

Most read articles by the same author(s)