Педагогикадағы гендерлік тұғыр

Авторлар

  • К.Р. Калкеева
  • Ж.А. Ағабекова

Кілт сөздер:

гендерлік, жыныстық-рөлдік өзара әрекеттесу, гендерлік тәсіл, биологиялық және әлеуметтік-мәдени тұжырымдамалар, еркектік және феминизм, гендерлік әлеуметтену, гендерлік сәйкестендіру.

Аңдатпа

Мақалада педагогика ғылымында гендерлік көзқарастың ғылыми мәселесін жасау қажеттілігі негізделеу көзделген. Авторлар білім берудегі гендерлік тәсілді мемлекеттің жауапкершілігі мен мүддесі саласы деп тани отырып, бұл мәселені еліміздің мемлекеттік саясатының басым бағыты ретінде белгіленді.Гендерлік көзқарастың тек педагогикалық ғылымда ғана емес, сонымен қатар білім берудің барлық деңгейінде жаңа бағыт ретінде ғылыми айналымға енуі, оның дәстүрлі «білімге негізделген» парадигмадан жеке тұлғаға бағдарлы бағытталуымен байланысты екендігі дәлелденілген. Студенттердің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оның өзін-өзі тану, өзін-өзі бағыттау және өзін-өзі әлеуметтендіру үдерістерін қамтамасыз ету және қолдау кезінде гендерлік көзқарастың сипатты белгілері ретінде алға қойылған.Жеке тұлғаның әлеуметтік-мәдени дамуының негізгі факторларының бірі – жеке тұлғаның гендерлік әлеуметтенуі, оның табыстылығы тұлғаның гендерлік бірегейлігін қалыптастырумен, мінез-құлық пен өзін-өзі анықтаудың гендерлік нормаларды, гендерлік стереотиптер жүйесін меңгерумен анықталатындығы айқындалған.Білім беруде гендерлік көзқарасты дамыту адамтану ғылымының, педагогикалық антропологияның дамуындағы жаңа қадам екені анықталды. Тұлғаның гендерлік әлеуметтік-мәдени дамуы үдерісінің педагогикалық аспектілері гендерлік сәйкестікті қалыптастыру үшін күрделі және көп қырлы өзара әрекеттесу ретінде қарастырылуы керек екендігі негізделген.

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Калкеева, К., & Ағабекова, Ж. . (2023). Педагогикадағы гендерлік тұғыр. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 140–148. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/411