Қазақстан Республикасындағы Абай атындағы ҚАЗҰПУ студенттерінің білім сапасын стратегиялық басқару

Авторлар

  • А.А. Ахметов Abay university

Кілт сөздер:

computer technologies, independent work, critical thinking, creative thinking, information resources, educational process.

Аңдатпа

Бұл мақалада авторлар ҚазҰПУ мысалында ҚР қазіргі жоғары оқу орнындағы
студенттердің білім сапасын стратегиялық басқаруды қарастырады. Айта кету керек, қазіргі заманғы
бәсекеге қабілетті жоғары оқу орнында жаңа ұйымдастырушылық және әдістемелік тәсілдерді
қамтитын болашақ мамандарды даярлау сапасын стратегиялық басқарудың тиімді жүйесі
болуы тиіс. Авторлар ҚазҰПУ-дағы студенттердің білім сапасын стратегиялық басқарудың негізгі
элементтерін атап өтті. Сондай-ақ, авторлар ҚазҰПУ-да болып жатқан студенттердің білім сапасын
стратегиялық басқаруды зерделеуге қатысты google-сауалнама арқылы сауалнама жүргізді. Бұл
зерттеудің мақсаты – қазіргі университеттегі студенттердің білім сапасын стратегиялық басқаруды
бағалау. Талдау барысында студенттердің білім сапасын стратегиялық басқарудың оң бағасы бар және
6,1-ден 9,2 балға дейін өзгеретіні анықталды. Жалпы, оқу процесін қамтамасыз ететін ақпараттық
жұмыс барлық институттарда өте жоғары бағаланатынын анықтауға болады. Сондай-ақ, білім
беру үдерісі шеңберінде жұмысты ұйымдастырудың ұсынылған бағыттарының ішінен студенттер
тарапынан практикадан өту базасымен қамтамасыз ету, студенттерге қызмет көрсетудің цифрлық
орталығының қолжетімділігі мен жұмыс кестесі: басып шығару, көшіру) және сабақ кестесінің
ыңғайлылығы сияқты ең төмен баға алынғанын атап өткен жөн. Осылайша, авторлар студенттердің
алған дағдылары мен білімдерін ғылымның экономикалық тиімді салаларында кәсіби қызметінде
пайдалануы үшін университетте студенттердің білім сапасын стратегиялық басқаруды дамыту үшін
инновациялық әдістерді қолдану қажет екенін атап өтті.

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Ахметов, А. (2023). Қазақстан Республикасындағы Абай атындағы ҚАЗҰПУ студенттерінің білім сапасын стратегиялық басқару. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 29–36. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/105