Көшбасшылық қабілеттер мен кәсіпкерлік белсенділіктің құрамы арасындағы өзара байланысты зерттеу

Авторлар

  • Н.С. Герасимова
  • А.А. Касымжанова

Кілт сөздер:

көшбасшылық қабілеттер, кәсіпкерлік қызмет құрылымы, әлеуметтік саладағы кәсіпкерлік қызмет, қаржылық тәуелсіздік, басқарушылық дағдылар.

Аңдатпа

Мақалада көшбасшылық қабілеттер мен кәсіпкерлік белсенділіктің құрамдас
бөліктері арасындағы байланысты зерттеу нәтижелері берілген. Кәсіпкерлік қызметтің құрамдас
бөліктері 3 шкаламен ұсынылған – қаржылық тәуелсіздік, басқарушылық дағдылар, әлеуметтік
аспект. Қарым-қатынасты талдау үшін Спирменнің дәрежелік корреляция коэффициенті
пайдаланылды.
Нәтижелер көшбасшылық қабілеттер мен қаржылық және басқару масштабтары арасындағы
корреляцияны көрсетеді. Басқарудағы көшбасшылық қабілеттер, қаржылық әл-ауқат, қаржылық
тәуелсіздік, жоспарлау және болжау арасында оң корреляция табылды.
Көшбасшылық қабілеттер мен жүйелі тәсілді қолдану арасында теріс корреляция анықталды.
Қаржылық әл-ауқатты арттыруға ұмтылу көшбасшылық қабілеттермен байланысты екені
анықталды. Кәсіпкер көшбасшылық қабілеттерін неғұрлым көп көрсетсе, соғұрлым қаржылық әлауқат пен қаржылық тәуелсіздікке жету мүмкіндігі жоғары болады.
Анықталғандай, менеджерлер мен басшыларда көшбасшылық дағдыларды дамыту бизнесті
табысты жүргізу үшін өте маңызды. Көшбасшылық қабілеттер мен әлеуметтік аспект арасындағы
байланыс анықталмады.

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Герасимова, Н., & Касымжанова, А. (2023). Көшбасшылық қабілеттер мен кәсіпкерлік белсенділіктің құрамы арасындағы өзара байланысты зерттеу. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 317–324. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/17