Жаратылыстану пәндері мысалында білім алушылардың өзіндік жұмысы ретінде бейнежазбалар жасау тәжірибесі

Авторлар

  • Ж.К. Кабатаева
  • К.Ш. Бакирова
  • А.А. Китапбаева
  • А.С. Шарипханова
  • Б.С. Сатандинова
  • Б.К. Карменова

Аңдатпа

Мақалада қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып табылатын
білім беру үдерісінде ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану
мүмкіндіктері қарастырылған. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды
пайдалана отырып жаратылыстану пәндері бойынша білім алушылардың өзіндік
жұмысын ұйымдастыру және оның тиімділігін анықтау мақаланың мақсаты болып
табылады. Бейне жоба әдісі негізінде бейнежазбаларды топтық жұмыста құру бірлескен
оқытудың тамаша түрі болып табылады, бірақ олар бакалавриат деңгейінде негізгі
ғылыми тұжырымдамаларды оқытуда кеңінен қолданылмайтындығы мақаланың
өзектілігін анықтайды. Авторлар бейнежоба әдісін дайындық, зерттеу, талдау,
техникалық, демонстрациялық, рефлексия кезеңдерін қамтитын білім алушылардың
өзіндік жұмысының тапсырмасы түрінде ұйымдастыру бір топ артықшылықтарға
иелік ететіндігін мәлімдей отырып, оны жаратылыстану пәндері бойынша
берілетін сабақтарда, сол сияқты сабақтан тыс уақыттарда да тиімді пайдалануға
болатындығын көрсетеді. Мақалада әр кезеңді ұйымдастыру бойынша авторлардың
ұсыныстары беріледі. Бейнежазбаны жүзеге асыру барысында білім алушылардың ісәрекеттерін іс-тәжірибе, ғылыми-зерттеу кәсіпорындарымен байланыстыру жолдары
қарастырылады.
Бейнежазба тапсырмасының артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылауда білім
алушылардың көзқарасы ескерілген. Мақалада авторлар бейне жоба әдісі жаратылыстану
пәндері бойынша оқу үдерісінің тиімділігін едәуір арттырады, білім алушылардың
инновациялық медиатехнологияларды қолдану дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік
береді, кәсіби құзыреттіліктерін, соның ішінде ғылыми-зерттеу құзыреттіліктерін
қалыптастырады деген тұжырымдар келтірген.

Жүктеулер

Жарияланды

28.07.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Кабатаева, Ж., Бакирова, К. ., Китапбаева, А., Шарипханова, . А., Сатандинова, Б., & Карменова, Б. (2023). Жаратылыстану пәндері мысалында білім алушылардың өзіндік жұмысы ретінде бейнежазбалар жасау тәжірибесі. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 143(2), 146–157. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/384