Жас әйелдердің өмір сапасын психологиялық зерттеу нәтижелері

Авторлар

  • А.А. Медетбекова
  • А.С. Нурадинов
  • С.Е. Илиева
  • Б.Д. Жигитбекова
  • С.Е. Абдугалина

Кілт сөздер:

психологиялық саулық, қанағаттану сезімі, бақыт, өмір сапасы, өркендеу, жас әйелдер, өмір салты, тұлғалық өсу, үйлесімділік.

Аңдатпа

Бүгінгі таңда, жас әйелдердің психологиялық саулығы, өмір сапасы және
өмірге қанағаттану мәселелері, экономикада, саясаттануда, денсаулық сақтау
және әлеуметтік, психология салаларында өзекті болып отыр. Дүние жүзінде болып
жатқан саяси ахуал, қоғам дамуының қарқынды динамикасы мен бәсекелестік
жағдайлар адамның ыңғайлы, үйлесімді өмір сүруіне және психикалық көңіл-күйінің
жағымды және өнімді деңгейін сақтауға итермелейді. Жас әйелдердің базалық
және материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыру, жағымды және жағымсыз
эмоцияларын баланста ұстау, өзін тану және бағалау қабілеттерін жан-жақты
жүзеге асыру, стрессті жеңу, өзіндік құндылықтары мен жеке кәсіби шығармашылық
қызметтерін табуға әрекет етеді. Психологиялық саулық және өмір сапасының
болмауы, жас әйелдерді жайсыздыққа, өзін бақытсыз, дәрменсіз, жалғыз сезінуге,
тұрмыстық зорлық-зомбылыққа, қиын өмірлік жағдайлардың құрбаны болуға
әкеледі. Отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріне және өзіміздің зерттеу
нәтижелерін талдау жасай отырып, психологиялық саулық - өмір сапасымен, қанағат
сезімі, бақыт көрсеткіштерімен байланыстылығы анықталды. Жас әйелдердің
психологиялық саулық көрсеткіші ретінде бақыт пен қанағат арасындағы өзара
байланысын дәйектеу. Зерттеу жұмысына Астана қаласынан 18-38 жас аралығындағы
60 жас қыздар мен әйелдер алынды. Респонденттердің орташа жасы - 25. Жас әйел
адамдарының психологиялық саулық көрсеткіштерін анықтау мақсатында,
мынандай әдістерді таңдап алдық: Кэрол Риффтің «Психологиялық саулық» (Т.Д.
Шевеленкова және П.П. Фесенконың бейімдеуі бойынша) сауалнамасы; М. Аргайл
әріптестерімен құрастырылған жаңартылған Оксфордтық «Бақыт» шкаласы; Э.
Диннер әріптестерімен құрастырылған «Өмірге қанағаттану» тесті. Бұл әдістер
психологиялық саулықтың көрсеткіштерін айқындады.

Жүктеулер

Жарияланды

15.09.2023

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Медетбекова, А. ., Нурадинов, А. ., Илиева, С. ., Жигитбекова, Б., & Абдугалина, С. . (2023). Жас әйелдердің өмір сапасын психологиялық зерттеу нәтижелері . Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы, 144(3), 349–358. Retrieved from https://bulpedps.enu.kz/index.php/main/article/view/77

Most read articles by the same author(s)